ว่าด้วยเรื่องของพื้น


ว่าด้วยเรื่องของพื้น

เป็นส่วนสำคัญของบ้านทำหน้าที่รองรับสิ่งต่าง ๆ ที่วางอยู่ในบ้านพร้อมทั้งเป็นเครื่องบอกว่าบ้านนั้น ๆ มีกี่ชั้น และนับว่าพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบของบ้านที่เราสัมผัสอยู่เสมอ ไม่ว่าจะยืน เดิน นอน นั่ง เราก็อยู่บนพื้นทั้งสิ้น

พื้นบ้านแยกออกเป็นพื้นบนดิน หรือพื้นใช้สอย และพื้นลอย

พื้นบนดิน หมายถึงพื้นที่ติดกับดิน และเป็นพื้นที่ถ่ายน้ำหนักลงดิน เช่น พื้นบ้านชั้นล่าง พื้นระเบียงบ้าน โรงรถ เป็นต้น

วิธีการก่อผนังอิฐ

วิธีการก่อผนังอิฐ

ใช้ส่วนผสมดังนี้ ปูนก่อนใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ผสมให้เข้ากันด้วยน้ำ ผสมไม่ให้เหลว หรือข้นจนเกินไป นำอิฐมาวางเรียงเป็นแนวยาวและซ้อนเป็นแถวในทางตั้งใช้ปูนผสมเกาะยึดติดเป็นระยะทุกก้อน หลังจากนั้นจึงฉาบปูน

การก่ออิฐทำได้ 2 วิธี คือการก่ออิฐแบบเต็มแผ่น คือ การก่ออิฐให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นโดยเรียงตามความกว้างของอิฐซึ่งทำให้ผนังหนาขึ้น การก่ออิฐครึ่งแผ่น คือการก่ออิฐเรียงตามความยาวของอิฐ ความหนาของผนังจะน้อยกว่าการก่ออิฐเต็มแผ่น

ส่วนของ ผนัง

ส่วนของ ผนัง

เป็นส่วนก่อสร้างในแนวตั้งให้ปิดกั้น เพื่อแสดงพื้นที่ในอาคารหรือแบ่งพื้นที่ใช้สอย ผนังจะยึดอยู่ระหว่างคาน พื้น หรือคานบนหลังคา โดยโครงสร้างของผนังแบ่งออกเป็น ผนังเบาแบบทำด้วยไม้ กับผนังคอนกรีต

ผนังโครงสร้างไม้ เป็นผนังที่ใช้ไม้เป็นโครงภายในติดยึดกับอาคารด้วยคร่าวไม้ ทำหน้าที่เป็นแกนยึดผนังทั้งแผ่น และถ่ายน้ำหนักให้คานพื้นรับไว้ ส่วนคร่าวไม้มี 2 แบบ คือ คร่าวทำหน้าที่ยึดผนังให้ติดกับคานล่างและคานบน คร่าวนอกทำหน้าที่ยึดผนังให้ติดกับเสา แต่ถ้าเป็นคร่าวตั้งก็จะต้องตีไม้ผนังตามแนวนอนถ้าเป็นคร่าวนอนก็ต้องตีให้ผนังตามแนวตั้ง ส่วนที่ใช้กระเบื้องกระดาษ หรือกระเบื้องแผ่นจะต้องตีทั้งคร่าวนอนและคร่าวตั้ง

โครงสร้างหลังคา

โครงสร้างหลังคา จัดทำเป็น 3 แบบคือ

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะใช้กับโครงสร้างอื่น ๆ ที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหลัง ส่วนโครงสร้างที่เป็นแกนหลังคาส่วนที่รับน้ำหนัก คือ คาน อเส อกไก่ และจันทัน จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมักใช้ในโครงสร้างหลังคาที่มีช่วงเสากว้างรับน้ำหนักของอาคาร และกระเบื้องที่มีหลังคาสูง แต่อาจจะใช้จันทันไม้ก็ได้ เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกส่วนหนึ่ง

โครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ประเภท

พื้นคอนกรีตวางบนดินส่วนมากเป็นพื้นล่าง โดยการอัดพื้นให้แน่นด้วยทราย เพื่อให้พื้นดังกล่าวทำหน้าที่รับแรงแทนคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายที่ใช้รองรับหนีไป ก็จะทำคานคอดินรอบพื้นที่ก่อสร้าง จะทำให้พื้นมีความแข็งที่จะรับน้ำหนักจากคอนกรีตได้มากขึ้น

ไขควง


เหล็กไขควง  เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำคัญอย่างหนึ่งในตัวของมันเอง และในงานช่างฝีมือประจำบ้าน สำหรับซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ไขควงมีหน้าทีี่ทำให้ตะปูควงกินไม้ลึกเข้าไปจนแน่นสนิท และไม่ควรใช้ในการขูดสี ที่ทาไว้ตามวัสดุต่าง ๆ อย่านำไปใช้แทนมีด หรือทิ่มแทงน้ำแข็ง

การจับและใช้ไขควง ก็คือเวลาจับไขควงให้จับกระชับมือ ให้ปลายเหล็กไขควงลงไปอยู่ในร่องรอยผ่าตรงหัวตะปูควง และถ้าต้องการจะให้มีน้ำหนักมาำก ๆ ก็ควรใช้เหล็กไขควงที่มีด้ามยาวที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ครับ

โครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน

โครงสร้างและองค์ประกอบของบ้าน

สถาปัตยกรรมทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะก่อสร้างด้วยอะไร สมัยไหน ใหญ่หรือเล็กเท่าใดต้องมีโครงสร้างเป็นส่วนประกอบ หรือเป็นหลักสำคัญนับตั้งแต่เพิงเล็ก ๆ ที่เรียกกันว่าเพิงหมาแหงน กระท่อมน้อย บ้านที่อยู่อาศัยหลังเล็กและหลังใหญ่ อาคารร้านค้า ตลอดจนรวมไปถึงคอนโดมิเนียม หรืออาคารสูงเสียดฟ้า ก็จะต้องมีโครงสร้างด้วยกันทั้งนั้น

บ้านหลังน้ำท่วม ระบบไฟฟ้า-ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า พื้นไม้ปาเก้ ผนังบ้าน สีทาบ้าน


ผู้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมกันปีนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานและภาคกลางที่ยังเจอสภาพปัญหาดังกล่าวอยู่ ภาครัฐก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพชุมชน สาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าจากการช่วยเหลือบริจาคเงินและสิ่งของแล้ว ในเวลาต่อมาหลังจากน้ำลดเราก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองเพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป

ผมมีเนื้อหาดีๆ จากหนังสือ “บ้านหลังน้ำท่วม” ซึ่งเขียนขึ้นโดย คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกอาวุโส และอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อแนะนำแนวทางง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของท่านหลังจากน้ำท่วมมาบอกเล่าให้ทราบกันเป็นประเด็นดังนี้ครับ

การเลือกซื้อบ้านและการต่อเติม


การเลือกซื้อบ้านและการต่อเติม


ปัจจุบัน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ และมีการปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2543 สาระสำคัญทางกฎหมายประสงค์จะควบคุม 4 ประการสำคัญ คือความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคมและชุมชน และสร้างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

DIY.แอร์น้ำรั่วแก้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

แก้แอร์น้ำรั่ว

หากเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่บ้านของคุณมีน้ำหยดหรือน้ำซึมออกมาจากตัวแอร์ทั้งที่เมื่อวานยังใช้งานได้ดีอยู่ไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแต่อย่างใด มีวีธีการแก้ไขเบื้องต้น หรือบรรเทาอาการรั่วซึมได้ไม่มากก็น้อยมาแนะนำ เพราะหากจะรอช่างแอร์ที่รู้สึกว่ามาช้า ไม่ทันใจ เพราะว่าหน้าร้อนอย่างนี้ แน่นอนว่างานเยอะ อาการแอร์น้ำรั่วนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ  แต่ก็เป็นการรับประกันได้ว่าแอร์ของคุณเย็นแล้วแน่นอน

มารู้จักอุปกรณ์ทำความเย็นที่เรียกว่า "Evaporator"


เครื่องระเหยหรือ Evaporator เป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบทำความเย็น เป็นที่ซึ่งสารทำความเย็นอยู่ในสภาวะอุณหภูมิอิ่มตัว และไออิ่มตัว เครื่องระเหยจะดึงเอาความร้อนแฝงจากรอบ ๆ พื้นที่ทำความเย็นออก โดยทั่วไปแล้วเราจะทำความเย็นโดยการเติมอากาศเข้าไปในพื้นที่ทำความเย็นแต่ในระบบทำความเย็นบางระบบจะใช้น้ำหรือน้ำเกลือแทน อากาศจะเคลื่อนที่ผ่านบนเครื่องระเหยโดยวิธีธรรมชาติหรือแบบบังคับโดยใช้แรงภายนอกมากระทำ ในแบบธรรมชาติจะนิยมใช้กับตู้เย็นที่ใช้ในบ้านซึ่งจะติดตั้งเครื่องระเหยอยู่ด้านบนของห้อง อากาศอุ่นจะลอยจากใต้อาหารและจะลอยไปบนเครื่องระเหยดังนั้นจะเกิดการพาความร้อนขึ้นทั่วไป ในระบบทำความเย็น อากาศจะลอยขึ้นบนเครื่องระเหยโดยใช้พัดลมเป็นเครื่องมือ

วิธีเดินท่อน้ำยาแอร์ฝังใต้ดิน


การเดินท่อน้ำแอร์ฝังใต้ดิน นั้นทำได้แน่นอนครับ เพราะหลายครั้งหลายคราวที่สถานที่ติดตั้งคอยล์ร้อน(Condensing Unit) ไม่เอื้ออำนวยในการติดตั้งนัก จำเป็นต้องเดินท่อฝังใต้ดินจากคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เช่น กรณีที่เจ้าของบ้านไม่ต้องการให้ติดตั้งคอยล์ร้อนไว้ใกล้ผนังห้องนอน อเพราะกลัวเสียงดังรบกวน นอนไม่หลับ ไม่อยากเห็นท่อน้ำยาแอร์ด้วย ดังนั้นเราก็ต้องย้ายคอยล์ร้อนไปติดตั้งยังตำแหน่งที่ต้องการ และเดินท่อน้ำยาแอร์ฝังไปใต้ดิน วิธีการเดินท่อน้ำยาแอร์แบบนี้ต้องเตรียมวัสดุให้พร้อมได้แก่

ปัญหาฟิล์มสีขึ้นราและตะไคร่น้ำ

ปัญหาฟิล์มสีขึ้นราและตะไคร่น้ำ

ปัญหาฟิล์มสีขึ้นราและตะไคร่น้ำ

สาเหตุ


1. ลักษณะสีซีดจางเปลี่ยนสีไปจากเดิม อาจเกิดจากการใช้สีคุณภาพต่ำ
2. มีการปลอมปน หรือเพิ่มเนื้อสีโดยใช้พวกปูนขาวผสมเพิ่มเข้าไปในสีเดิม
3. แม่สีไม่ทนแสงUV
4. เกิดจากพื้นผิวมีความชื้นสูง ทำให้ฟิล์มสีทำปฏิกิริยากับด่างในปูน สีจึงซีดจางลงอย่างรวดเร็ว

 
วิธีการแก้ไข

1. ให้ขัดล้างฟิล์มสีด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งสนิท
2. ถ้าบริเวณใดไม่สามารถขัดล้างน้ำได้ ให้เอาผ้าสะอาดเช็ดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ
3. ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งสนิท ทาสีทับด้วยสีน้ำอะคริลิคคุณภาพสูง

ข้อคิดสำคัญก่อนลงมือต่อเติมบ้านของคุณ


ข้อคิดที่สำคัญ ก่อนลงมือต่อเติมบ้าน
     บ้านเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่จะต้องเติบโต และแก่เฒ่าชราไป ดังนั้นการต่อเติมบ้านเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้ มีข้อคิดที่น่าสนใจว่า เมื่อลงมือต่อเติมบ้านจะทำอย่างไร      - ถามตัวเองก่อนว่ามีเงินหรือเปล่า หากมีงบประมาณที่แน่นอนจงวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพียง 70%ของเงินที่มี เพราะการต่อเติมบ้านอาจพบกับปัญหา การบานปลายได้ง่ายกว่าการสร้างบ้านใหม่

      - ตรวจเช็คว่าการต่อเติมนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจำเป็นต้องขออนุญาตต่อทางราชการ ก็ดำเนินการเสีย

      - ระวังปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ เพราะอาคารใหม่กับอาคารเก่าจะทรุดตัว ไม่เท่ากันแน่นอนเกิด "อาคารวิบัติ" ได้หรือท่อแตกสายไฟขาด อันเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน

      - ตรวจเช็คประปา-ไฟฟ้า สำหรับส่วนที่ต่อเติมว่าจะเอาจากไหนมาใช้ และอย่าต่อโดยไม่รู้เรื่อง เช่น ดึงสายไฟเล็กๆ จากบ้านเก่ามาเข้าบ้านใหม่ทั้งหลังสายไฟอาจช๊อตและไฟไหม้ ทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่หายหมด

ใหญ่เล็กสำคัญไฉน การตกแต่งห้องน้ำ


ห้องน้ำที่มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเลือกสุขภัณฑ์ขนาดที่เหมาะสมวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เว้นช่องระหว่างกันไว้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์ คำนึงถึงการเดินเชื่อม (Circulation X ระหว่างอ่างล้างหน้า ส่วนเปียก–ส่วนแห้งและโถสุขภัณฑ์) 

พื้นที่เล็กจะเน้นการจัดสรรทุกฟังก์ชั่นให้ครบลงตัวได้พอดี แต่ห้องกว้างนั้นสามารถวางเน้นตำแหน่งรับสายตาและสร้างมู้ด สร้างบรรยากาศให้พึงพอใจได้อีกมาก  
อาจมากกว่า 10 ครั้งต่อวันที่เราเดินเข้าออกห้องน้ำ ห้องที่จัดการกิจธุระนานาชนิด อาบน้ำ ล้างและล้าง รวมระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละวันไม่น้อยเลย

การซ่อมแซม บ้าน หลังน้ำท่วม


รอบบ้านมีน้ำท่วมจะทำอย่างไร


ในกรณีที่บริเวณรอบบ้านต่ำกว่าถนนสาธารณะ ซึ่งเพิ่มความสูงมาทีหลัง ทำให้บ้านต่ำ มาก มีวิธีแก้ปัญหาดังนี้
การแก้ปัญหาก็คือ ทางเข้าหน้าบ้านทำความลาดเป็นลักษณะหลังเต่า เพื่อป้องกันน้ำจากถนนไม่ให้เข้าบริเวณบ้าน และต้องทำขอบคันดินรอบบ้านหรือทำรั้วด้านล่างให้ทึบ เพื่อป้องกันน้ำ พร้อมทั้งทำท่อระบายน้ำรอบบ้าน โดยมีบ่อพักรวม เพื่อปั๊มน้ำออกนอกบ้านเมื่อเวลาจำเป็น  อีกวิธีถ้ามีเงินพอ ก็ควรถมที่ให้สูงกว่าระดับถนนสาธารณะเลย ก็จะแก้ปัญหาได้ถาวร

เทคนิคแต่งบ้านเล็กให้น่าอยู่

สำหรับกลเม็ดเคล็ดลับอย่างที่สามของการจัดห้องเล็กให้น่าอยู่นั้นนับได้ว่า เป็นสิ่งสำคัญในการจัดพื้นที่แคบ คือพยายามสร้างความต่อเนื่องภายในพื้นที่ไว้ให้มากที่สุด ในการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยนั้นไม่ควรกั้นผนังทึบ เพราะจะยิ่งทำให้บ้านดูแคบลงไปอีก หากต้องการแบ่งพื้นที่ใช้งานภายในห้อง ควรกั้นพื้นที่ด้วยผนัง หรือวัสดุแบบโปร่ง เช่น ใช้ฉากหรือม่านที่เลื่อนปิดเปิดได้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน พื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการได้มากขึ้นหรืออาจใช้ประตูบาน เลื่อนที่เลื่อนปิดเปิดได้ ซึ่งสามารถเปิดออกให้เกิดพื้นที่ต่อเนื่องได้สะดวกทุกเวลาที่ต้องการและปิด เมื่อต้องการความเป็นส่วนตัว 

10 เทคนิคการตกแต่งบ้านแบบประหยัดสวัสดีครับ เรามีเทคนิคในการตกแต่งบ้านแบบประหยัดงบประมาณ เซฟเงินในกระเป๋า แต่งานที่ได้ออกมาแบบดูดี เก๋ไก๋ สวยงามแบบมืออาชีพ ที่เราเองก็ทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างตกแต่งภายใน ต่อไปนี้เป็น 10 เทคนิคเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านให้สวยงามแบบประหยัดงบกันครับ คุณสามารถทำตามได้เลยครับ..

การทำสูญญากาศ ระบบท่อน้ำยาแอร์

การทำสูญญากาศให้กับระบบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศนั้นมีความสำคัญอย่างมากทีเดียว เพราะความชื้นในระบบท่อน้ำยา หากผสมกับน้ำยาแอร์จะมีปฏิกิริยากลายเป็น”กรดไฮโดรคลอริค“ซึ่งสามารถกัดกร่อนโลหะต่างๆได้ และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ในระบบปรับอากาศเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างในคอมเพรสเซอร์ยังมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว  เมื่อมาเจอกับกรดไฮโดรคลอริคจะรวมตัวกันกลายสภาพเป็นยางเหนียวทำให้ความสามารถในการหล่อลื่นของน้ำมันลดลงอย่างมากจนทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหาย และอีกอย่างหนึ่ง ความชื้นในระบบท่อน้ำยาอาจกลายเป็นน้ำแข็งและขัดขวางทางเดินน้ำยาแอร์ ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักมากขึ้น และอาจน็อคในที่สุด

บริการหลังการขายเครื่องปรับอากาศดีไหม?


ใครที่กำลังมองหา แอร์ซักเครื่องมาติดตั้งที่บ้านของคุณ สำนักงาน หรือสถานที่อื่นๆ อยู่ล่ะก็ อย่าเพิ่งซื้อแอร์ราคาถูกที่เห็นคำโฆษณาทั่วอินเทอร์เน็ท ถ้ายังไม่รู้ว่าคุณจะได้รับการบริการหลังการขายที่ดีหรือไม่ แอร์ที่คุณจะซื้อนั้นมีสัญญการการบริการหลังการขายหรือไม่? ซึ่งโดยปรกติแล้วสินค้าโดยทั่วไปจะต้องมีการรับประกันสินค้า การเปลี่ยนคืนสินค้า หากสินค้ามีปัญหา ยกเว้นแอร์

เครื่องปรับอากาศระบบไฮบริดที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ


แอร์พลังงานแสงอาทิตย์-solar cell
กระแสการประหยัดพลังงานและหาพลังงานทดแทนมาใช้แทนน้ำมันหรือพลังงานฟอสซิล กำลังได้รับการใส่ใจมากขึ้นจากผู้คนมากมายทั่วโลก พลังงานแสงอาทิตย์(Solar cells)ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานบริสุทธิ์ที่เราสามารถนำมาเป็น พลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง จากความนิยมที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นของ Solar cells ทำให้หลายบ้านหรือองค์กรต่างๆหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ทั้งระบบหรือเฉพาะบางส่วนของอาคาร ไม่เว้นแม้กระทั้งเครื่องปรับอากาศบางยี่ห้อก็เริ่มทดลองนำแผงโซลาร์เซลล์มา รับแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อใช้เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศไฮบริดของแอลจีที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า LG F-Q232LASS

ทำความรู้จักกับระบบม่านกันแดด


ระบบม่านกันแดด คือ การนำไม้สังเคราะห์มาติดตั้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดแสงแดดเข้าสู่ตัวบ้านโดยทิศ และรูปแบบที่ติดตั้งนั้นมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการกันแดดต่างกัน หลักการของการทำม่านกันแดด คือ มาแทนต้นไม้ใหญ่ ช่วยสร้างร่มเงาให้กับบ้าน โดยมีหลักการอยู่ 4 เรื่อง คือ 

ท่อน้ำรั่ว ตรวจอย่างไรว่ารั่วที่ไหน

ถาม มีน้ำซึมจากห้องน้ำข้างบนลงมาที่ฝ้าเพดานเป็นรอยด่าง แต่แค่ซึม ไม่ถึงกับไหล ไม่สามารถซ่อมห้องน้ำด้านบนได้  ควรแก้ไขอย่างไร

ตอบ ก่อนอื่นคงต้องรื้อฝ้าเพดานใต้ห้องน้ำออกมา เพื่อดูจุดที่มีการรั่วซึม ซึ่งอาจเกิดจากท่อน้ำดีชำรุด ท่อน้ำทิ้งรั่ว หากเป็นการรั่วประเภทนี้ก็ซ่อมท่อตามปกติ แต่หากเป็นการรั่วจากรอยต่อระหว่างสุขภัณฑ์กับพื้น หรือยาแนวกระเบื้องพื้นชั้นบนเสื่อม ก็แก้ไขโดยการกะเทาะยาแนวรวมถึงกระเบื้องเดิมออกให้หมด แล้วทาผลิตภัณฑ์กันซึมให้ทั่วบริเวณพื้น และควรทาเลยมาที่ผนังรอบห้องน้ำให้สูงจากพื้นประมาณ 20 เซนติเมตรด้วย รอให้แห้งแล้วทาผลิตภัณฑ์กันซึมทับอีกชั้นหนึ่งก่อนปูกระเบื้องตามเดิม หากห้องน้ำด้านบนอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น เราอาจเข้าไปเจรจากับเจ้าของ เพื่อหาทางออกในการซ่อมแซมห้องน้ำด้วย


วิธีแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตกรั่วใต้คานคอดิน


ปัญหาท่อน้ำประปาแตกรั่วใต้คานคอดิน
 มีสาเหตุมาจากการที่ท่อน้ำอยู่ใต้บ้านหรืออาคาร 
และบ้านหรือาคารเกิดการทรุดตัวลงมา 
ทำให้ท่อน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อที่ไม่มี
ความยืดหยุ่นสูง อย่างเช่น ท่อน้ำพีวีซี 
เกิดการแตกร้าวได้


ช่างสามารถทำการแก้ไขในเบื้องต้นได้

 ด้วยการเปลี่ยนท่อน้ำตรงจุดที่คาดว่าบ้านหรืออาคาร
อาจทรุดตัวลงมาได้ ให้เป็นท่อน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง 
เช่น ท่อน้ำพีอี ซึ่งเป็นท่อน้ำที่สามารถโ้ค้งงอได้

การแก้ปัญหาบ่อเก็บน้ำในห้องน้ำรั่ว


บ่อเก็บน้ำในห้องน้ำมักจะก่อผนังขึ้นมาง่ายๆ 2 ด้าน 
โดยอีก 2 ด้านจะใช้ผนังห้องน้ำตรงหัวมุมห้องที่ว่างอยู่ 
หากมีการออกแบบมาตั้งแต่การเขียนแบบโครงสร้างแล้ว
 รับรองไว้ไม่มีรั่วซึม เพราะว่าด้วยการคำนวณโครงสร้าง
พื้นบริเวณจะต้องเสริมเหล็กเข้าไปรับน้ำหนักคงที่ของน้ำ
ตลอดเวลา ก็จะทำให้พื้นรับน้ำหนักน้ำไม่ไหว เกิดรอย
ปริร้าวได้ ถ้าจะมาทำเพิ่มภายหลัง แนะนำว่าให้ใช้ถังน้ำ
พลาสติกเก็บน้ำแทนจะดีกว่า

4 วิธีแก้ปัญหาน้ำแข็งเกาะในเครื่องระเหย

 คือน้ำจากคอนเดนเซอร์(Condenser) ซึ่งน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งเกาะบนผิวของเครื่องระเหย เมื่ออุณหภูมิต่ำจะทำให้การแข็งตัวเร็วขึ้น ดังนั้นถ้าทำการรักษาอุณหภูมิให้มากกว่า 0องศาเซลเซียลก็จะไม่มีน้ำแข็งเกาะบนครื่องระเหยการแข็งตัวของน้ำจะทำให้มีการนำความร้อนไม่ดี ดังนั้นอัตราการถ่ายเทความร้อนจากพื้นที่ทำความเย็นจะลดลง นั่นหมายความว่าสารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและการแข็งตัวของน้ำทำให้ยากต่อการแลกเปลี่ยนความร้อน ค่าความจุความร้อนของเครื่องระเหยก็จะต่ำลง

5 เทคโนโลยีในเครื่องปรับอากาศที่ช่วยให้คุณประหยัดไฟมากขึ้น


เทคโนโลยีทุกวันนี้ช่างก้าวหน้าเร็วเหลือเกิน ตอบสนองความต้องการของผู้คนมากมายเพื่อความสะดวกสบาย ง่ายและเร็วยิ่งชึ้น ด้านวงการแอร์บ้านเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน บรรดาผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศต่างนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณง่ายดาย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น แถมยังช่วยประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น เพราะนอกจากการใช้อย่างถูกวิธี มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ การมีเทคโนโลยีใหม่ๆในเครื่องปรับอากาศก็ยิ่งช่วยประหยัดไฟได้อีกทางหนึ่งด้วย    

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP
Ebook สอนขายสมุดโน๊ตที่เว็ป Amazon ลงทุน 0 บาท

บทความเทคนิคการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้และเทคนิคในการซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก การดูแลรักษาแอร์ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ไฟฟ้า-ประปา และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างทุกชนิด หากท่านมีปัญหาหรือต้องการติดต่อลงโฆษณาสามารถสอบถามได้ที่: โทร.084-8105547 อีเมล์: rutsha001@gmail.com