ฮวงจุ้ย : จุดโชคลาภในบ้านดูได้อย่างไร

จุดโชคลาภในบ้านดูได้ 2 วิธี คือ ดูจากทิศทาง กับดูจากชัยภูมิในบ้าน ซึ่งวิธีหลังนี้จะอยู่ตำแหน่งที่ทแยงมุมกับประตูบ้านนั่นเอง ถ้าประตูบ้านอยู่ตรงกลาง ตำแหน่งโชคลาภก็จะอยู่ มุมทแยงทั้งซ้ายขวา ถ้าประตูอยู่ทางขวา จุดโชคลาภก็จะอยู่ทางซ้ายของมุมบ้าน ส่วนประตูอยู่ทางซ้าย จุด โชคลาภก็อยู่มุมขวา

ส่วนวิธีแรกค่อนข้างยุ่งยากเพราะต้องคำนวณการเดินของดาวทั้ง 9 ดวง แต่สรุปได้ ว่าจะพิจารณาจากทิศ หลังบ้านเป็นหลัก คือ บ้านทิศเหนือ จุดโชคลาภอยู่ทางทิศเหนือ จุดสนับสนุนทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือมุมขวาของหน้าบ้าน บ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดสนับสนุนอยู่ทางทิศใต้ หรือมุมซ้ายของหน้าบ้าน

ฤกษ์ในการสร้างบ้าน การปลูกบ้านและการขึ้นบ้านใหม่

การปลูกเฮือน ขึ้นเฮือนใหม่ ปัจจัยสี่ที่สำคัญของมนุษย์ย่อมมีที่อยู่อาศัย หรือ บ้าน เฮือน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ว่าเราจะไปทำมาค้าขาย ทำกิจการงานที่ใดก็ตาม เมื่อเสร็จกิจการงานแล้วก็จะกลับมายังบ้านพักอาศัยเสมอ เพราะบ้านเป็นที่ที่เราภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่รักและหวงแหน ความอบอุ่นเกิดภายในบ้าน นอนหลับสบายใจไร้ความกลัว และความหวาดระแวง แต่ถ้าปลูกบ้านไม่ถูกโฉลกกับเจ้าของ ความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับเรา ดังนั้น จึงควรเลือกวัน เวลา เดือน ปี โสกหรือโฉลก และวิธีปลูกบ้าน ให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมโบราณ

ส่วนประกอบและประเภทของ หน้าต่าง

หน้าต่างมีส่วนประกอบดังนี้

วงกบหน้าต่าง ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง

วงกรอบ หรือบานกรอบหน้าต่าง ส่วนมากนิยมใช้ไม้สักเพราะจะทนทาน สวยงาม น้ำหนักไม่มาก และไม่บิดงอง่าย รวมทั้งยังหดตัวน้อยมาก

ลูกฟัก ที่นิยมในปัจจุบันคือกระจกหรือใช้ไม่และบานเกล็ดรวมทั้งกระเบื้องแผ่นเรียบก็ได้

การติดตั้งหน้าต่าง ก่อนจะเขียนแบบ หรือติดตั้งควรสำรวจตรวจดูทิศทางของหน้าต่างที่จะติดตั้งเสียก่อนว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ ตำแหน่งของหน้าต่างมักจะอยู่ใต้แนวทิศเหนือและใต้เนื่องจากเป็นทางลม หรือเบี่ยงเบนไปได้บ้างเล็กน้อย  ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นควรมีหน้าต่างไว้รับแสงแดด แต่ควรทำเท่าที่จำเป็นหรือทำที่กันแดดไว้ด้วย

เกร็ดการซื้อบ้าน ทิศทางที่ตั้งของบ้าน

เกร็ดการซื้อบ้าน  ทิศทางที่ตั้งของบ้าน

หน้าบ้านควรจะหันไปทางทิศไหนถึงจะดีเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ชีวิตแต่ละวัน ตื่นเช้าขึ้นมาต้องงก ๆ รีบไปทำงาน ลูก ๆ รีบไปโรงเรียน ตกเย็นมึงจะได้อยู่บ้าน หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออ ตกบ่ายแก่หน้าบ้านจะร่มเย็น ให้พ่อแม่ลูกได้มานั่งเล่นพูดคุยกัน  ถ้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ หรือตะวันตกเฉียงใต้ ก็เหมือนสมัยที่เราเป็นเด็ก ได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์นั่นและ ประเทศไทยมีลมมรสุมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีละ 8 เดือน หน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศนี้ทำให้เราได้รับลมมากกว่าทิศอื่น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา

หลังคาแบบต่าง ๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสียประกอบกันไป ดังนั้นการนำไปใช้งานก็จะต้องพิจารณาคัดเลือกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือให้เป็นตามแบบโครงสร้างของอาคาร และหลังคาที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือ เป็นไปตามชนิดวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคา การมุงการครอบ ต้องเรียบร้อย การเกยหรือรอยต่อของกระเบื้อง ต้องวางในลักษณะที่ถูกต้อง หรือมีการยาแนวอย่างเรียบร้อย ไม่จำเป็นจริง ๆ แล้วอย่าเลือกหลังคาประเภทมีรางน้ำอยู่กลางบ้าน เพราะโอกาสมีปัญหาน้ำรั่วซึมมีสูงมาก 

ประเภทของหลังคา ตอนที่ 2

ประเภทของหลังคา ตอนที่ 2 (จบ)

หลังคาแบบทรงจั่ว เป็นหลังคาที่มีความคลาสสิคมากพอควรและเป็นทรงหลังคาที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน หรือนิยมเกือบทั่วไป ไม่ว่าจะสมัยโรมัน – กรีก หรือของไทยก็นิยมใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะบ้านเรือนทรงไทยนั้น มักจะมีหลังคาทรงจั่วเกือบทั้งสิ้น เพราะประหยัด สร้างง่าย สวยงาม คงทน ใช้ประโยชน์ได้สูง กันฝนได้ดี

ลักษณะก็คือเหมือนหลังคาแบบเพิงหมาแหงนหันหน้าชนกัน ส่วนวัสดุที่ใช้มุงหลังคานั้นมีตั้งแต่แฝก ใบจาก กระเบื้องแผ่น สำหรับโครงสร้างหลังคาส่วนมากเป็นไม้ กำหนดความลาดชัดตามความเหมาะสม ด้านความสวยงามนั้นคำนึงถึงขนาด และความลาดชันของหลังคา ต้องการให้สวยงาม ก็ควรใช้กระเบื้องที่มีคุณภาพดี สีสวย และเป็นหลังคาแบบที่สามารถโชว์กระเบื้องได้อย่างดี เช่น บ้านทรงสเปน เป็นต้น

ประเภทของหลังคา ตอนที่ 1

เราสามารถแยกประเภทของหลังคาที่ใช้ปลูกสร้างในประเทศไทยได้ดังนี้

หลังคาแบน มีลักษณะตรงกับชื่อ มีลักษณะแบนราบ ส่วนมากใช้ปลูกสร้างในพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะมีฝนตก หรือใช้กับตึกที่มีความสูงหลาย ๆ ชั้น ลักษณะพิเศษของหลังคาประเภทนี้คือ รับความร้อนได้มากกว่าหลังคาประเภทอื่น ๆ แต่ถ้ามีฝนตกจะไหลซึมเข้าไปได้ วัสดุที่ใช้เหมาะกับการสร้างหลังคาประเภทนี้ ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก มีวัสดุกันซึมปูอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากหลังคาประเภทดังกล่าวนี้มักจะใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วน เช่น ใช้ประโยชน์พื้นที่บนหลังคาได้อีกส่วนหนึ่ง แต่ไม่ควรเป็นการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนักมากนัก นอกจากนั้นหลังคาประเภทนี้ยังใช้กับสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก ๆ เช่น ที่จอดรถ หลังคาคลุมทางเดิน หลังคาของอาคารชั่วคราวในงานแสดงสินค้า เป็นต้น

การตกแต่งผิวพื้น

การตกแต่งผิวพื้น

สำหรับพื้นไม้นั้น ส่วนใหญ่ไม่นิยมตกแต่งกันมักจะใช้พื้นผิวที่มีอยู่แล้ว เว้นแต่ในบางจุดอาจตกแต่งบ้าง เช่น ส่วนที่เป็นห้องรับแขกหรือห้องนอนเป็นต้น ซึ่งอาจจะนำเอาเสื่อพรมมาปูบนพื้นเพื่อความสวยงานอีกชั้นหนึ่ง 

ส่วนพื้นคอนกรีตนั้น เป็นพื้นที่จะต้องทำการตกแต่งผิว เพื่อการอยู่อาศัย โดยมีการตกแต่งหลายแบบ เช่น การตกแต่งผิวซีเมนต์อาจเทปูนเรียบ ทำผิวขัดมัน หรือผสมสี ขณะก่อสร้างเลยก็ได้ นิยมทำบริเวณทางเดิน

ระบบการเสริมเหล็ก

ระบบการเสริมเหล็ก

โครงสร้างของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก การถ่ายน้ำหนักจากพื้นสู่เสาขึ้นอยู่กับการเสริมเหล็กในคาน น้ำหนักที่เกิดในพื้นจะถ่ายไปยังคานสู่เสาและพื้นดินตามลำดับการเสริมเหล็กดังกล่าวนี้ทำให้สามารถออกแบบพื้นคอนกรีตที่อยู่ระดับคาน กลางคาน หรือใต้ท้องคานได้ ซึ่งแยกได้ดังนี้

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างที่ประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จะช่วยถ่ายแรงร่วมกันอย่างสม่ำเสมอระหว่างเหล็กกับคอนกรีต ซึ่งวัสดุประเภทนี้ จะสามารถรับแรงรับน้ำหนักได้ดีเป็นที่นิยมใช้คอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมากในปัจจุบัน วิธีการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องให้คอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างในบริเวณที่มีน้ำเค็ม จะต้องให้คอนกรีตหุ้มเหล็กให้ทั่ว เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเค็มไปกัดกร่อนเหล็ก ส่วนรอยต่อรอยขัดของเหล็กต้องให้เกาะเกี่ยวกันอย่างถูกวิธีก็จะทำให้คอนกรีตและเหล็กเกิดการรับแรงรับน้ำหนักได้อย่างสมบูรณ์

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP
Ebook สอนขายสมุดโน๊ตที่เว็ป Amazon ลงทุน 0 บาท

บทความเทคนิคการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้และเทคนิคในการซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก การดูแลรักษาแอร์ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ไฟฟ้า-ประปา และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างทุกชนิด หากท่านมีปัญหาหรือต้องการติดต่อลงโฆษณาสามารถสอบถามได้ที่: โทร.084-8105547 อีเมล์: rutsha001@gmail.com