ส่วนประกอบและประเภทของ หน้าต่าง

หน้าต่างมีส่วนประกอบดังนี้

วงกบหน้าต่าง ส่วนมากเป็นไม้เนื้อแข็ง

วงกรอบ หรือบานกรอบหน้าต่าง ส่วนมากนิยมใช้ไม้สักเพราะจะทนทาน สวยงาม น้ำหนักไม่มาก และไม่บิดงอง่าย รวมทั้งยังหดตัวน้อยมาก

ลูกฟัก ที่นิยมในปัจจุบันคือกระจกหรือใช้ไม่และบานเกล็ดรวมทั้งกระเบื้องแผ่นเรียบก็ได้

การติดตั้งหน้าต่าง ก่อนจะเขียนแบบ หรือติดตั้งควรสำรวจตรวจดูทิศทางของหน้าต่างที่จะติดตั้งเสียก่อนว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ ตำแหน่งของหน้าต่างมักจะอยู่ใต้แนวทิศเหนือและใต้เนื่องจากเป็นทางลม หรือเบี่ยงเบนไปได้บ้างเล็กน้อย  ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนั้นควรมีหน้าต่างไว้รับแสงแดด แต่ควรทำเท่าที่จำเป็นหรือทำที่กันแดดไว้ด้วย

ขนาดของหน้าต่าง หน้าต่างที่มีขนาดเหมาะสมคือขนาดที่ใช้มือเอื้อมไปปิด-เปิดได้อย่างสะดวก มีขนาดประมาณกว้าง ยาว 60-90 ซม. แต่ถ้าต้องการขนาดใหญ่กว่านี้ ควรแยกเป็นสองบาน  การติดตั้งวงกบหน้าต่างควรติดตั้งวงกบด้านล่างอยู่สูงเกิน 2 เมตร ส่วนจะทำช่องแสงสว่างเหนืองวงกบก็สามารถทำได้
ประเภทของหน้าต่างมีอยู่ 2 ประเภท คือ หน้าต่างบานเปิดที่ใช้บานพันธรรมดา กับหน้าต่างบานเปิดที่ใช้บานพับแบบวิทโก้

หน้าต่างแบบใช้บานพับธรรมดา มีทั้งแบบบานเดี่ยวและบานคู่ โดยการติดตั้งบานพับ จะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของหน้าต่างโยจะสามารถเปิดออกได้กว้างถึง 180 องศา แต่เวลาเปิดแล้วจะต้องมีขอยึดไว้ เพราะบานหน้าต่างจะไหวไปตามแรงลมที่พัดผ่านจึงต้องใช้บานพับล็อกไว้

หน้าต่างแบบใช้บานพันแบบวิทโก้  หน้าต่างชนิดนี้ บานหน้าต่างจะปิด-เปิดไปในทางเดียวกัน และมักจะเป็นหน้าต่างบานเดี่ยว แต่ละบานจะมีบานพับอยู่ทั้งด้านล่าง และด้านบน แต่จะเปิดได้ไม่กว้างมากนัก หน้าต่างชนิดนี้ไม่ต้องใช้ขอสับเพราะตัวบานหน้าต่างมีความฝืดจากบานพับอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการเปิดหน้าต่างทั้งสองประเภทนี้อาจมีปัญหาอยู่บ้าง ถ้าทิศทาง สถานที่ที่ติดตั้งหน้าต่าง และการเปิดทิ้งไว้ไปอยู่บริเวณเดียวกับทางเดินของผู้อื่น เพราะบานหน้าต่างที่เปิดคาไว้นั้นอาจจะไปกีดขวางทางเดิน การจะปิด-เปิดหน้าต่างก็จะต้องระมัดระวัง เพราะการปิด-เปิดหน้าต่างอาจจะไปถูกคนที่เดินไปมาได้ ดังนั้นหน้าต่างนี้ควรจะติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีผู้คนเดินไปมา ถ้าจำเป็นต้องติดตั้งควรเปิดในบางครั้งเท่านั้น

หน้าต่างบานเลื่อน หน้าต่างประเภทนี้ไม่ต้องใช้บานพับ ใช้รอกและรางแทนการเปิด-ปิด ใช้วิธีเลื่อนไปมาแต่เปิดได้เพียงครึ่งเดียวของความกว้างทั้งหมดเพราะต้องเสียเนื้อที่ซ้อนขนาน เมื่อเลื่อนเปิดหน้าต่าง ประเภทนี้ไม่ช่วยรับลมแต่ถ้าอยู่ในทิศทางที่ลมผ่านแล้วการเปิดให้ลมเข้ามาก บานหน้าต่างประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และเป็นทั้งไม้และอะลูมิเนียมส่วนลูกฟักมักใช้กระจก หรือประเภทอื่นตามความต้องการ แต่ข้อเสียงของหน้าต่างประ บานหน้าต่างประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และเป็นทั้งไม้และอะลูมิเนียมส่วนลูกฟักมักใช้กระจก หรือประเภทอื่นตามความต้องการ แต่ข้อเสียงของหน้าต่างประเภทนี้มีอยู่บ้างคือ ถ้าเป็นไม้จะทำได้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

หน้าต่างบานกระทุ้ง  เป็นหน้าต่างประเภทที่มีบานพับอยู่ด้านบนของบาน การเปิดก็ต้องใช้ดันขึ้นไปจากด้านล่างและเมื่อเปิดแล้วจะทำหน้าที่เป็นกันสาดไปในตัว รวมทั้งช่วยกันแสงสะท้อนจากด้านบน แต่ควรเปิดบานหน้าต่างให้สูง เพื่อพ้นการสัญจรของคนทั่วไป ตัวบานมีทั้งลูกฟักที่เป็นกระจกหรือเป็นไม้ทั้งบาน แต่ข้อเสียของหน้าต่างประเภทนี้ก็คือ ถ้าเป็นบานพับธรรมดาก็ต้องมีขอสับถ้าใช้บานพับประเภทที่มีความแข็งแรงมาก ๆ มิฉะนั้นอาจจะทนน้ำหนักของบานหน้าต่างไม่ได้

หน้าต่างบานเฟี้ยม  เป็นหน้าต่างที่มีวิธีเปิด-ปิด ด้วยการพับไปพับมา โดยบานพับจะอยู่ด้านข้างของบานหน้าต่างเล็ก ๆ แต่ละบานเมื่อพับแล้วจะกินที่น้อยมากแต่การปิด-เปิด ค่อนข้างจะยาก ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ แต่เป็นหน้าต่างประเภทหนึ่งที่เปิดรับลมได้อย่างเต็มที่

หน้าต่างบานเกล็ด หน้าต่างดังกล่าวอาจจะเป็นกระจก ไม้ หรือกระเบื้อง กระดาษ มีทั้งแบบปิดตายหรือปรับมุมได้ การเปิด-ปิดให้หมุนเพื่อปรับมุม ไม่ใช้เนื้อที่มากในการเปิด เมื่อปรับมุมได้ดีแล้วจะช่วยได้ดีหรือกันฝนได้ด้วย หน้าต่างบานเกล็ดมีขนาดไม่ใหญ่และราคาไม่แพงนัก

นอกเหนือจากหน้าต่างประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสิ่งที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กับหน้าต่างอีก เช่น ช่องแสง ช่องระบายอากาศ ซึ่งเป็นบานเกล็ดแบบต่าง ๆ

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP
Ebook สอนขายสมุดโน๊ตที่เว็ป Amazon ลงทุน 0 บาท

บทความเทคนิคการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้และเทคนิคในการซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก การดูแลรักษาแอร์ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ไฟฟ้า-ประปา และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างทุกชนิด หากท่านมีปัญหาหรือต้องการติดต่อลงโฆษณาสามารถสอบถามได้ที่: โทร.084-8105547 อีเมล์: rutsha001@gmail.com