อาการที่บ่งบอกว่าแอร์ไม่เย็น 5 ประการ

ในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำหรับช่างที่จะต้องทำอยู่เป็นประจำ ที่จะต้องมีการทำงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุกวัน ถึงแม้จะไม่ต้องมีการซ่อมทุกวันแต่การบำรุงรักษาก็ต้องทำทุกวัน เพราะบางแห่งที่เป็นโรงแรม โรงพยาบาล หรืออาคารใหญ่ ๆ ที่มีเครื่องปรับอากาศเป็นร้อยเครื่องพันเครื่อง การบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดตรวจเช็คน้ำยาแอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า หากมีคความผิดปกติเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้แอร์ไม่เย็นได้ หรืออาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายได้ในเวลาไม่นาน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลา ต่อไปนี้เป็น 5 อาการที่อาจจะบ่งบอกได้ว่าแอร์ไม่เย็นหรือมีความผิดปกติอย่างไร

  1. ท่อ Suction Line ไม่มีน้ำเกาะที่ท่อ การดูดสารทำความเย็นที่ มีสถานะเป็นไอกลับมายังคอยล์ร้อน สารทำความเย็นที่กลับมานั้นไม่ถูกแลกเปลี่ยนความร้อนไปหมด ดังนั้นความเย็นก็ยังเหลืออยู่ และกลับมายังคอยล์ร้อนทำให้ท่อดูดกลับนั้นยังมีความเย็นอยู่ เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะที่ท่อ Suction หากไม่มีน้ำเกาะที่ท่อก็สันนิษฐานได้ว่าเกิดอาการผิดปกติในระบบน้ำยาแอร์ แล้ว
  2. ลมหน้าคอยล์ร้อน ไม่ร้อน น้ำยาแอร์ที่กลับมาจากคอยล์เย็นมายังคอยล์ร้อนใน สถานะไอ ถูกอัดด้วยคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงผ่านคอยล์ร้อนและถูกระบายความร้อนเพื่อนควบ แน่นน้ำยาแอร์นั้นให้กลายเป็นของเหลวและส่งไปยังคอยล์เย็นอีกครั้ง ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ำยาด้วยพัดลม ดังนั้นเมื่อลมที่ออกมาจากคอยล์ร้อน ไม่ร้อน แสดงว่าเกิดปัญหากับชุดระบายความร้อนแล้ว อาจเกิดจากระบบน้ำยาแอร์รั่ว หรือระบบไฟฟ้าควบคุมแอร์มีปัญหา
  3. Filter drier ไม่ร้อน เมื่อน้ำยาแอร์ถูกควบแน่นกลายเป็นของเหลวและถูกส่งไปยังคอยล์เย็นนั้นต้อง ผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรอง และดูความชื้นในสารความเย็นออกมา น้ำยาที่เป็นของเหลวซึ่งถูกควบแน่นและ ส่งออกมายังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ เมื่อผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว ความร้อนก็ถูกถ่ายเทออกมายัง Filter drier ก็ต้องร้อนหรืออุ่นๆ หากไม่เป็นดังที่กล่าวมาแล้วก็หมายถึงมีปัญหากับระบบปรับอากาศแล้ว
  4. Sigh glass มีฟองอากาศตลอดเวลา
  5. ไม่มีน้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งแอร์ เมื่อสารทำความเย็นถูกส่งมายังคอยเย็นและถูกลดแรงดันด้วย Captube หรือ Expantion valve แล้ว สารทำความเย็นจะมีอุณหภูมิต่ำลงอย่างรวดเร็ว และส่งไปยังคอยเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศที่ถูกส่งผ่านคอยล์เย็นด้วย พัดลม อากาศผ่านคอยล์เย็น อุณหภูมิอากาศลดลง อุณหภูมิของน้ำยาแอร์สูงขึ้น อากาศที่เย็นลงถูกนำไปปรับอากาศในห้อง ที่เหลือก็ควบแน่นกลายเป็นน้ำและหยดลงในถาดน้ำทิ้งแอร์ ไหลออกไปนอกอาคารด้วยท่อวงจรความเย็นเป็นเช่นนี้ หากไม่มีน้ำไหลออกมาในปลายท่อน้ำทิ้งแอร์แล้ว นั่นอาจหมายถึงระบบน้ำยาแอร์มีปัญหาต้องทำการตรวจเช็ค หรืออาจเป็นแค่ท่อน้ำทิ้งตันก็เป็นได้
อาการทั้ง 5 ประการที่ได้กล่าวมานี้เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นของเครื่องปรับอากาศ และนี่เป็นการสังเกตดูอาการเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดก็ต้องใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ ช่วยเพื่อให้ทราบถึงอาการเสียหรือชำรุดได้ถูกต้อง เพื่อหาสาเหตุในการซ่อมแซมต่อไปครับ

ที่มาบทความ: www.watcharaaircon.com/air-condition-not-cold/

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP

Ebook สอนขายสมุดโน๊ต Amazon KDP
Ebook สอนขายสมุดโน๊ตที่เว็ป Amazon ลงทุน 0 บาท

บทความเทคนิคการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้และเทคนิคในการซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมตกแต่งทั้งภายใน-ภายนอก การดูแลรักษาแอร์ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ไฟฟ้า-ประปา และสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างทุกชนิด หากท่านมีปัญหาหรือต้องการติดต่อลงโฆษณาสามารถสอบถามได้ที่: โทร.084-8105547 อีเมล์: rutsha001@gmail.com